1. Inleiding en doelstelling van deze site

Leonhard EulerLetter Goldbach-EulerIn een brief aan Leonhard Euler uitte Christian Goldbach in 1742 het vermoeden dat elk even getal 2N (N = 3,4,. . .) is te schrijven als de som van twee oneven priemgetallen. 

       Voorbeeld:  20 = 3 + 17, maar ook 20 = 7 + 13. 

Een dergelijke som noemt men een Goldbachpartitie van het even getal 2N. Naarmate het getal 2N groter wordt neemt het aantal partities “langzaam” toe.   

Euler achtte het vermoeden juist maar kon evenmin als alle latere getaltheoretici het bewijs geven. Op deze website wordt het probleem geanalyseerd en opgehelderd. Wellicht zonder een bewijs dat de getaltheoretici tevreden zal kunnen stellen zal desondanks de juistheid van het vermoeden van Goldbach duidelijk blijken.

If you prefer reading this site in English try here


                                                                           Volgende pagina

© Wouter Schuurman 2012